(Poem) Takipsilim by Maya Daniel

Takipsilim by Maya Daniel.jpg

Art by Bagani

namamaalam ang araw
at ang mga anino’y gumalaw,
sa pagtanggap ng gabi –
at sa naiwang pangako
ng batas ng pagbabago
na babalik ang liwanag
sa pagbubukang liwayway
na ihatig ng isang rebolusyong sosyal,
ang kumadrona sa pagkasilang
ng tunay nga pagbabago.

 

English

sunset

the sun bids goodbye
and the shadows moved
to welcome the nignt
and to that promise
left by the law of change
there shall be a bright day
at the coming of a new dawn
midwifed by a social revolution—
bringing real change.

See Meet Mago Contributor Maya Daniel

Advertisements

Your Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s